GMT Event Actual Previous
Sunday, Jun 20
23:01 Rightmove House Price Index (YoY) 7.5% 2.1%
23:01 Rightmove House Price Index (MoM) 0.8% 1.8%
Monday, Jun 21
01:30 Retail Sales s.a. (MoM) 0.1% 1.1%
12:30 Chicago Fed National Activity Index 0.24
15:30 3-Month Bill Auction 0.025%
15:30 6-Month Bill Auction 0.04%
19:00 Fed's Williams speech
21:00 Westpac Consumer Survey 105.2
Tuesday, Jun 22
03:00 Credit Card Spending (YoY) 87.4%
06:00 Public Sector Net Borrowing £30.962B
12:55 Redbook Index (YoY) 16.4%
14:00 Existing Home Sales (MoM) 5.85M
14:00 Existing Home Sales Change (MoM) -2.7%
14:00 Richmond Fed Manufacturing Index 18
17:00 2-Year Note Auction 0.152%
18:00 Fed's Chair Powell testifies
20:30 API Weekly Crude Oil Stock -8.537M
23:00 Commonwealth Bank Composite PMI 58
23:00 Commonwealth Bank Services PMI 58.0
23:00 Commonwealth Bank Manufacturing PMI 60.4
Wednesday, Jun 23
08:30 Markit Services PMI 62.9
08:30 Markit Manufacturing PMI 65.6
11:00 MBA Mortgage Applications 4.2%
12:30 Current Account $-188.5B
12:30 Retail Sales ex Autos (MoM) 4.3%
12:30 Retail Sales (MoM) 3.6%
13:00 SNB Quarterly Bulletin
13:10 Fed's Bowman speech
13:45 Markit Manufacturing PMI 62.1
13:45 Markit Services PMI 70.4
13:45 Markit PMI Composite 68.7
14:00 New Home Sales (MoM) 0.863M
14:00 New Home Sales Change (MoM) -5.9%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.