GMT Event Actual Previous
Thursday, Sep 28
00:00 ANZ Activity Outlook 10.9% 11.2%
01:30 Retail Sales s.a. (MoM) 0.2% 0.5%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 3.7% 3.7%
12:30 Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 2.5% 2.5%
12:30 Gross Domestic Product Price Index 1.7% 2.0%
12:30 Gross Domestic Product Annualized 2.1% 2.1%
12:30 Initial Jobless Claims 4-week average 211.00K 217.25K Revised from 217.00K
12:30 Initial Jobless Claims 204K 202K Revised from 201K
12:30 Continuing Jobless Claims 1.670M 1.658M Revised from 1.662M
13:00 Fed's Goolsbee speech
14:00 Pending Home Sales (YoY) -14%
14:00 Pending Home Sales (MoM) 0.9%
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 64B
15:00 Kansas Fed Manufacturing Activity 12
15:30 4-Week Bill Auction 5.28%
17:00 Fed's Cook speech
17:00 7-Year Note Auction 4.21%
19:00 Fed's Barkin speech
20:00 Fed's Chair Powell speech
21:00 ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence 85
Friday, Sep 29
01:30 Private Sector Credit (MoM) 0.3%
01:30 Private Sector Credit (YoY) 5.3%
06:00 Gross Domestic Product (QoQ) 0.2%
06:00 Gross Domestic Product (YoY) 0.4%
06:00 Total Business Investment (QoQ) 3.4%
06:00 Total Business Investment (YoY) 6.7%
06:00 Nationwide Housing Prices s.a (MoM) -0.8%
06:00 Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) -5.3%
06:00 Current Account £-10.757B
06:30 Real Retail Sales (YoY) -2.2%
07:00 KOF Leading Indicator 91.1
08:30 Net Lending to Individuals (MoM) £1.4B
08:30 Consumer Credit £1.191B
08:30 Mortgage Approvals 49.444K
08:30 M4 Money Supply (MoM) -0.5%
08:30 M4 Money Supply (YoY) -0.9%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.2%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 4.2%
12:30 Personal Spending 0.8%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.2%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.