GMT Event Actual Previous
Sunday, Aug 14
22:30 Business NZ PSI 51.2 54.7 Revised from 55.4
23:01 Rightmove House Price Index (YoY) 8.2% 9.3%
23:01 Rightmove House Price Index (MoM) -1.3% 0.4%
Monday, Aug 15
06:30 Producer and Import Prices (MoM) 0.3%
06:30 Producer and Import Prices (YoY) 6.9%
12:30 NY Empire State Manufacturing Index 11.1
12:30 Manufacturing Sales (MoM) -2%
12:30 Wholesale Sales (MoM) 1.6%
14:00 NAHB Housing Market Index 55
15:30 6-Month Bill Auction 3.04%
15:30 3-Month Bill Auction 2.58%
20:00 Total Net TIC Flows $182.5B
20:00 Net Long-Term TIC Flows $155.3B
Tuesday, Aug 16
01:30 RBA Meeting Minutes
06:00 Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 4.3%
06:00 Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 6.2%
06:00 Claimant Count Rate 3.9%
06:00 Claimant Count Change -20K
06:00 ILO Unemployment Rate (3M) 3.8%
12:15 Housing Starts s.a (YoY) 273.8K
12:30 Building Permits Change 0.1% Revised from -0.6%
12:30 Housing Starts Change -2%
12:30 Housing Starts (MoM) 1.559M
12:30 Building Permits (MoM) 1.696M Revised from 1.685M
12:30 Foreign Portfolio Investment in Canadian Securities $2.35B
12:30 Canadian Portfolio Investment in Foreign Securities $0.57B
12:30 Consumer Price Index (MoM) 0.7%
12:30 BoC Consumer Price Index Core (YoY) 6.2%
12:30 BoC Consumer Price Index Core (MoM) 0.3%
12:30 Consumer Price Index (YoY) 8.1%
12:30 Consumer Price Index - Core (MoM) 0.5%
12:55 Redbook Index (YoY) 10.4%
13:15 Industrial Production (MoM) -0.2%

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.