GMT Event Actual Previous
Thursday, Dec 01
15:00 ISM Manufacturing Prices Paid 43.0 46.6
15:00 ISM Manufacturing Employment Index 48.4 50.0
15:00 ISM Manufacturing New Orders Index 47.2 49.2
15:00 ISM Manufacturing PMI 49.0 50.2
15:30 EIA Natural Gas Storage Change -81B -80B
16:30 4-Week Bill Auction 3.95% 3.97%
21:45 Terms of Trade Index -3.4% -2.3% Revised from -2.4%
Friday, Dec 02
00:30 Investment Lending for Homes -2.2% -3.5% Revised from -6.0%
00:30 Home Loans -2.9% -9.3%
02:00 RBA's Governor Lowe speech
13:30 Average Weekly Hours 34.5
13:30 Nonfarm Payrolls 261K
13:30 Labor Force Participation Rate 62.2%
13:30 Average Hourly Earnings (MoM) 0.4%
13:30 Average Hourly Earnings (YoY) 4.7%
13:30 U6 Underemployment Rate 6.8%
13:30 Unemployment Rate 3.7%
13:30 Net Change in Employment 108.3K
13:30 Average Hourly Wages (YoY) 5.5%
13:30 Participation Rate 64.9%
13:30 Unemployment Rate 5.2%
15:15 Fed's Evans speech
18:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 627
20:30 CFTC Oil NC Net Positions 252.5K
20:30 CFTC Gold NC Net Positions $116.1K
20:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $-191.5K
n/a Total Vehicle Sales 14.9M
20:30 CFTC GBP NC Net Positions £-35.9K
20:30 CFTC AUD NC Net Positions $-42.8K
Sunday, Dec 04
21:30 AiG Performance of Construction Index 43.3
22:00 S&P Global Services PMI 47.2
22:00 S&P Global Composite PMI 47.7
Monday, Dec 05
00:00 ANZ Commodity Price -3.4%
00:00 TD Securities Inflation (MoM) 0.4%
00:00 TD Securities Inflation (YoY) 5.2%
00:30 Company Gross Operating Profits (QoQ) 7.6%
00:30 ANZ Job Advertisements -0.5%
00:30 ANZ Job Advertisements
09:30 S&P Global/CIPS Composite PMI 48.3
09:30 S&P Global/CIPS Services PMI 48.8

Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, chênh lệch sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá hỏi và giá thầu hiện tại. Xin lưu ý: Alpho có quyền mở rộng chênh lệch theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của đơn hàng và tổng mức tiếp xúc của khách hàng. Alpho cũng có quyền tăng ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.