Bạn có phải là một nhà môi giới hợp pháp?
Alpho là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và cấp phép theo luật của Cơ quan Dịch vụ Tài chính để thực hiện một số loại hình kinh doanh đầu tư tài chính như được phép theo giấy phép số SD013.
Tiền của chúng tôi có đươc đảm bảo với Alpho không?
Alpho có một đội ngũ chuyên gia quản lý rủi ro xuất sắc, những người đã thực hiện các chính sách quản lý rủi ro mạnh mẽ ở mọi giai đoạn của mô hình kinh doanh mà Alpho vận hành.
Làm cách nào tôi có thể mở tài khoản với Alpho?
Vui lòng truy cập trang web sau www.alpho.com và chọn tùy chọn Tham gia. Điều này sẽ đưa bạn đến trang mở tài khoản của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu này và làm theo hướng dẫn bạn nhận được thông qua e-mail đã đăng ký của bạn.
MyAlpho là gì?
Alpho là một cổng thông tin trực tuyến được thiết kế để gửi tiền, yêu cầu rút tiền, kiểm tra số dư và tình trạng sở hữu đầu tư, yêu cầu mở hoặc đóng một vị thế, yêu cầu đặt một lệnh mới hoặc hủy một lệnh cũ và nhiều hơn nữa.
Các tài liệu cần thiết để mở một tài khoản là gì?
Nói chung, chúng tôi yêu cầu bằng chứng nhận dạng và bằng chứng địa chỉ. Để chứng minh địa chỉ, chúng tôi chấp nhận hóa đơn tiền điện gốc, hóa đơn tiền nước và nước thải, hóa đơn internet, hóa đơn điện thoại cố định hoặc bảng sao kê ngân hàng cho biết tên và địa chỉ của bạn. Để chứng minh danh tính, chúng tôi chấp nhận chứng minh danh tính do chính phủ cấp như hộ chiếu, bằng lái xe, chứng minh thư nhân dân
Mất bao lâu để xác minh tài liệu?
Chúng tôi mong muốn xử lý xác minh tài liệu càng sớm càng tốt. Có thể mất từ 48 giờ tối đa đến 3 giờ trước khi các tài liệu được xác nhận bởi bộ phận hỗ trợ và được phê duyệt bởi bộ phận tuân thủ quy định.