Ikaw ba ay regulidad na broker?
Ang Alpho ay isang uri ng kumpanyang may limitadong pananagutan na nakikipag ugnayan at lisensyado na sumasailalim sa batas ng Awtoridad ng Pinansyal na Serbisyo para magdala ng ilang kategorya ng mga negosyong pinansyal na puhunan na may permisyon nlsa ilalim ng lisensyang numero SD013
Ang pera ba namin ay ligtas sa Alpho?
Ang Alpho ay mayroong pinakamahusay na grupo ng mga dalubhasa sa pagpapalakad ng peligro na nagpatupad ng malakas na may mga patakaran sa pamamahala ng peligro sa bawat yugto na pinapalakad ng modelo ng negosyong Alpho.
Paano ako nakakapag bukas ng account sa Alpho?
Pakibisita ang sumusunod na website www.alpho.com at piliin ang opsyong Sumali. Dadalhin ka nito sa aming pahina ng pagbubukas ng account, maaaring punuan ang pormularyo at sundin ang mga alituntunin na iyong matatanggap mula sa iyong nakarehistrong email.
Ano ang MyAlpho?
Ang Alpho ay isang portal na nakalinya na hinubog para makapag deposito ng mga pondo, humiling ng pagkuha, tingnan ang balanse at mga posisyon, humiling ng pagbukas o pagsara ng posisyon, humiling ng paglalagay ng bagong order o pagkansela ng Luma at marami pa.
Ano ang mga dokumentong kailangan para makapag bukas ng account?
Sa kabuuan, kami ay nangangailangan ng pruweba ng identipikasyon at pruweba ng tirahan. Para sa pruweba ng tirahan, kami ay tumatanggap ng orihinal na bayarin ng kuryente, bayarin ng tubig at alkantarilya, bayarin ng internet, bayarin ng linya o pahayag ng banko na nalalaman ng iyong pangalan at tirahan. Para sa pruweba ng pagkakakilanlan, kami ay tumatanggap ng mga kard na ibinigay ng gobyernong katulad ng pasaporte, lisensya ng pagmamaneho, at nasyunal na ID.
Gaano katagal ang ilaan ang pagberikasyon ng dokumento?
Kami ay naglalayon na magproseso ng pagberikasyon ng dokumento sa lalong madaling panahon. Ito ay maaaring sa loob ng 48 na oras na pinakamatagal hanggang 3 oras bago iberipikasyon ng aming departamento ng likod ng opisina at aprubahan ng departamento ng pamamahala ng regulidad.